• Λεωφόρος Μίνωος 90
    Ηράκλειο Κρήτης Τ.Κ. 713 04
  • Ώρες Επισκέψεων: 09:00 – 13:00 (Κατόπιν Ραντεβού)

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Μαθητές και Εκπαιδευτικοί

ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΙΝΟΥ

Ομάδες άνω των 20 ατόμων και από 5 ετών

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση των επισκέψεων

Προγράμματα & Ξεναγήσεις

Για την καλύτερη εκπαιδευτική αξιοποίηση των σχολικών επισκέψεων έχουν σχεδιαστεί προγράμματα και ξεναγήσεις ανάλογα με τους διδακτικούς στόχους και την ηλικία των μαθητών. Εκτός των προτεινόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει το υλικό της έκθεσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και σε συνεργασία με το προσωπικό να συνθέσει ένα πρόγραμμα που ταιριάζει καλύτερα στην ομάδα του και στο περιεχόμενο της διδασκαλίας κάθε περιόδου. Όλα τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί πάνω σε τρεις άξονες: τον χώρο, το αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων και το κοινό. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος και τα εκθέματα είναι διαμορφωμένα για να καλύψουν τις ανάγκες αυτών των προγραμμάτων αφού πρώτα έχει ληφθεί υπόψιν τι διδάσκονται τα παιδιά σε κάθε τάξη ενώ όλα τα προγράμματα προσαρμόζονται στην αναπτυξιακή φάση που περνούν τα παιδιά σε κάθε ηλικία και τα στάδια νοημοσύνης που έχουν κατακτήσει. Είναι σημαντικό οι επισκέψεις να γίνονται αφού πρώτα έχει προηγηθεί η προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό δηλαδή να έχει ολοκληρωθεί η διδασκαλία της σχετικής ύλης ή οποιουδήποτε σχετικού προγράμματος στο σχολείο. Στην έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ τα προγράμματα κρατούν το ενδιαφέρον των παιδιών και δεν προορίζονται για να δείξουν απλώς στα παιδιά ότι διδάχτηκαν στα βιβλία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΕΧΕ ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΤΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΝΕΡΟ: Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΙΑΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο ΗΛΙΟΣ: ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ… ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ