• Λεωφόρος Μίνωος 90
    Ηράκλειο Κρήτης Τ.Κ. 713 04
  • Ώρες Επισκέψεων: 09:00 – 13:00 (Κατόπιν Ραντεβού)

Ο Ήλιος: Πηγή Ζωής… Πηγή Ενέργειας

Εκπαιδευτικό

Πρόγραμμα

Ο Ήλιος: Πηγή Ζωής… Πηγή Ενέργειας

 

Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να κατανοήσουν:

1. H πρώτη πηγή ενέργειας για τη Γη μας είναι ο Ήλιος.

2. Μπορεί η ηλιακή ακτινοβολία να χρησιμοποιηθεί αντί ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας; Με ποιους τρόπους;

Δομή του προγράμματος

 

1. Υποδοχή των μαθητών. Ενημέρωση για το περιεχόμενο της έκθεσης και του προγράμματος.

2. Πως παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα και ποιες οι επιπτώσεις για το περιβάλλον.

3. Παρουσίαση μικρών λειτουργικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

4. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με φωτοβολταϊκά στοιχεία, παρουσίαση θερμικών ηλιακών συστημάτων.

5. Παρουσίαση ηλιακού αυτοκίνητου με χρήση μικρού μοντέλου.

* ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 3D: Η εκτύπωση 3D παρουσιάζεται υποστηρικτικά στο πρόγραμμα με σκοπό τα παιδιά να πάρουν ένα αναμνηστικό αντικείμενο σχετικό με το θέμα στην τάξη.

 

Πληροφορίες για την επίσκεψή σας

 

Η Εκπαιδευτική Έκθεση Ενέργεια-Περιβάλλον προσφέρεται για επισκέψεις σχολικών ομάδων και σε οργανωμένων ομάδων κοινού άνω των 20 ατόμων. Κάθε προγραμματισμένη επίσκεψη γίνεται κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό της έκθεσης. Για την οργάνωση και το κόστος της επίσκεψης μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2810 254410 ή 6972 507155 καθημερινά 09:00 – 13:00.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

75-90 Λεπτά
30* Μαθητές

Α-Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

75-90 Λεπτά
35* Μαθητές

ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΟΥ

75-90 Λεπτά
20 - 40* Άτομα

* Ο μέγιστος αριθμός ατόμων μπορεί να έχει μικρές αποκλίσεις κατά περίπτωση.

Ο Ήλιος: Πηγή Ζωής… Πηγή Ενέργειας

09:00 – 13:00 , Δευτέρα έως Παρασκευή